Det begynte i 1900

Vi er en bedrift med historiske røtter og tilpasningsdyktighet

Helt siden etableringen i 1900 har Hønefoss Verktøifabrik – nå HV Plast AS – alltid tilpasset seg markedets behov og skiftende produkter i takt med dette. I begynnelsen av århundret var det primærnæringene som var de største kundene, men snart overtok industrikundene.

Produkter gjennom tidene

Et lite tilbakeblikk på hvilke produkter vi har levert fra den spede begynnelse, forteller sin historie om evnen til å tilpasse seg. Vi kan nevne:

  • Tømmerklaver (tømmermål)
  • Blinkeøks
  • Bøssemaker
  • Telleapparater
  • Sykler (Ørnen)
  • Limpresser for skiproduksjon
  • Bor-chucker
  • Gjengesnitt
  • Bølgemaskin for trekkspill