Målrettet kvalitetsarbeid

ISO Standard

HV Plast AS er ISO 9001 og IATF 16949 sertifisert. IATF 16949 er en kvalitetsstandard for bilindustrien som har hovedfokus mot kundekrav. Det er svært få produsenter i Norge som er sertifisert ihht. til denne standarden.

 ISO_9001_2015

Kvalitetspolicy

Kvalitet, pålitelighet, rask levering og service, skal være HV Plasts største fortinn. Dette skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, mennesker og vår måte å arbeide på. Riktig kvalitetsnivå og høy leveringspålitelighet kombinert med lavest mulig kostnader kan bare oppnås gjennom målrettet og systematisk kvalitetsstyring. Våre kunder skal føle seg trygge på at våre produkter og tjenester alltid vil tilfredsstille deres behov og forventninger.