Miljøpolitikk

HV Plast skal drive virksomheten på en miljøtilpasset og langsiktig bærekraftig måte. Bedriften skal preges av ansvar for ansatte, samfunn og miljø og integrere miljøarbeid i all operativ virksomhet samt jobbe med stadige forbedringer.