Satsing på automatisering

HV Plast har en høy grad av automatisering, og dette resulterer i lav bemanning. Med høy omsetning og lave faste kostnader er vi en meget konkurransedyktig aktør på markedet. HV Plast har hatt en meget god omsetningsutvikling de senere år. Produksjonsspekter og maskinpark har gjennom de siste årene blitt oppgradert til å kunne tilfredstille internasjonale krav. Vi er opptatt av å være oppdatert, og gjennom moderne utstyr sikres stor produktivitet. Maskinparken vår består i dag av 48 sprøytestøpemaskiner med roboter, fra 25 tonn til 1300 tonn.
Sparer tid og kostnader HV Plast har roboter på alle maskiner, og har kommet langt i forhold til fullautomatisert produksjon. Vi produserer 24 timer i døgnet året rundt, og satser på en produsjon med lavest mulig bemanning. Automatiseringen av produsjonen sikrer bedre arbeidsmiljø og mindre skader. Det medfører også fordeler for deg som kunde, da det er både kostnadseffektivt og tidsbesparende. Vi har fokus på å holde et lavt prisnivå og å levere raskt!

Utvikling

Produksjonsspekter og maskinpark har gjennom de siste årene blitt oppgradert til å kunne tilfredsstille internasjonale krav. De siste årene har det kommet til store nye kunder som Kongsberg Automotive, OSO Hotwater AS, Nordan AS etc.
Gjennom vår effektive drift og dermed konkurransedyktige betingelser vil HV Plast være et attraktivt alternativ for mange kunder og vi har en klar strategi om fortsatt økning i omsetning i årene som kommer.